Overijssels Filmhuis Overleg

Overijssel

De provincie Overijssel is niet alleen bestuurlijk maar ook voor wat betreft de filmhuisvertoning een eenheid met duidelijke grenzen. Buiten de Overijsselse grenzen bevindt zich eerste instantie niemandsland. Ten oosten van Enschede, in Duitsland, bestaan geen filmhuizen, in het noorden is er pas vergelijkbare filmvertoning in de steden Groningen en Leeuwarden en ten westen respectievelijk ten zuiden van Deventer wordt het pas in Utrecht of Nijmegen interessant. Het gaat daarbij om afstanden die niet worden afgelegd voor het zien van een enkele film. Net zo ver of verder weg bevinden zich de grote jaarlijkse filmfestivals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam evenzo de meeste opleidingen, het filminstituut, filmfonds e.d. De Overijsselse filmhuisvertoning beperkt zich niet tot de drie grote Overijsselse steden. De Provincie wordt verder opgevuld met een nog steeds groeiend aantal filmhuizen. Overijssel heeft haar eigen infrastructuur en het is niet mogelijk te leunen op die van omliggende provincies of gemeenten. Behoud is daarom noodzaak.

Vanuit provinciale optiek is de Overijsselse filmhuisvertoning te beschouwen als een groot beeldpodium (vanuit een logistieke, infrastructurele optiek) of als een continu beeldfestival (vanuit een inhoudelijke, programmatische optiek). Als de vergelijking anders wordt gemaakt vormen de filmhuizen een beeldbibliotheek met filialen. De vertoners maken een op het publiek gerichte selectie uit een immer groter wordende catalogus van beeldmateriaal.

Kleine gemeenten richten zich cultureel steeds meer op stedelijke voorzieningen. Hun eigen voorzieningen worden meer van belang voor cohesie en participatie dan als cultureel instituut. Tegelijkertijd komen er wel meer van die voorzieningen. De vraag blijft groeien. Mensen zoeken een mogelijkheid samen te komen, gezamenlijk beeldcultuur te genieten, en elkaar te genieten. Het is een illusie dat alle voorzieningen in elke gemeente mogelijk zijn. Saamhorigheid is wel overal mogelijk. Dit alles samenhouden, samen laten werken, dat is een provinciale taak. Podium en (regionaal) programma zijn hierbij niet scheidbaar

Achtergrondafbeelding: The tale of the princess Kaguya, Isao Takahata, Lumière
Achtergrondafbeelding: The tale of the princess Kaguya, Isao Takahata, Lumière